Clubhouse : Drop-in audio cha‪t การสนทนาบนโลกโซเชียลด้วยเสียง

Clubhouse คือเป็นการสนทนารูปแบบเรียลไทม์ ไม่สามารถย้อนกลับมาฟังซ้ำได้ และไม่มีการบันทึกเก็บไว้ และนี่อาจเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้หลายๆ อยาก...

Continue reading

เทคโนโลยี 5G กับผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย

การพัฒนาเข้าสู่ยุค 5G ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ในทุกที่ในโลกและจะสร้างประโยชน์อย่างมากต่อเศรษฐกิจไทย เนื่องจากคุณ...

Continue reading