วิทยุสื่อสารดิจิตอล (Digital Trunk Radio) กับ สมาร์ท ซีเคียวริตี้ ดิจิตอลแพลตฟอร์ม

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัย ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศ เป...

Continue reading

เทคโนโลยี 5G กับผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย

การพัฒนาเข้าสู่ยุค 5G ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ในทุกที่ในโลกและจะสร้างประโยชน์อย่างมากต่อเศรษฐกิจไทย เนื่องจากคุณ...

Continue reading