เที่ยวปันสุข กับคำว่า New Normal

เรากำลังจะเข้าสู่การปลดล็อคเฟส 4 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดีขึ้นตามลำดับ สิ่งที่เราโหยหากันก็คือการไปท่องเที่ยวสถานที...

Continue reading