Clubhouse : Drop-in audio cha‪t การสนทนาบนโลกโซเชียลด้วยเสียง

Clubhouse คือเป็นการสนทนารูปแบบเรียลไทม์ ไม่สามารถย้อนกลับมาฟังซ้ำได้ และไม่มีการบันทึกเก็บไว้ และนี่อาจเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้หลายๆ อยาก...

Continue reading